Во моментов нема Предвидени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Во моментов нема Решени прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.